Управление на бизнеса и предприемачество ДО

Програмна схема

Управление на бизнеса и предприемачество ДО

6-ти семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

Тренингови курсове