Архитектура

Програмна схема

Програмната схема е изцяло съобразно с Наредбата за единните държавните

изисквания за придобиване на висше образование по специалността “Архитектура”

и професионална квалификация “архитект”.

прочети още
Архитектура

6-ти семестър

Аудиторни курсове - задължителни

Аудиторни курсове (некредитни)

Тренингови курсове