MUSB055G Поп, джаз и класически инструмент китара

Анотация:

Музика

Преподавател(и):

проф. Панайот Панайотов  д-р
 Валери Градинарски  
 Николай Шейнов  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Индивидуален с корепетитор

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: