GERB538 Проект: "Произношение и правопис"

Анотация:

Курсът е неаудиторен и има за цел:

• Студентите да се запознаят с правописните и правоговорни правила на немския език;

• студентите да работят върху преодоляването на грешки в произношението и правописа на немски език, като обръщат внимание на преноса от родния език;

• да изгради умения за самостоятелна работа за усъвършенстване на правописа, произношението и интонацията.

прочети още
Германистика (с втори чужд език английски)

Преподавател(и):

гл. ас. Анелия Ламбова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• правописните и правоговорни правила на немския език;

• особеностите на звуковите системи на немския и българския език, техните прилики и различия;

• правила за преодоляването интерференцията от родния език.

2) могат:

• да работят самостоятелно за усъвършенстване на правописа, произношението и интонацията.


Предварителни изисквания:
• добро ниво на владеене на немския език

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Dieling, H. / Hirschfeld, U. (1998): Phonetik lehren und lernen. Goethe-Institut Munchen / Langenscheidt.

Hirschfeld, U. / Reinke, K. (1998): Simsalabim. Ubungskurs zur deutschen Phonetik.(Video, Kassette, Arbeitsbuch). Goethe-Institut Munchen / Langenscheidt.

Krech, Eva-Maria / Eberhard Stock / Ursula Hirschfeld, / Lutz Christian Anders (2009): Deutsches Ausspracheworterbuch. Berlin, New York: de Gruyter.

Mangold, Max (Red.) / Dudenredaktion (Hrsg.) (2000): Duden. Das Ausspracheworterbuch. Bd. 6., 4. vollig neu bearbeitete und erweiterte Ausgabe. Mannheim [u.a.]. Dudenverlag

Martens, C. und P. (1993): Ubungstexte zur deutschen Aussprache. Ismaning

Preu, O. / Stotzer, U.: Sprecherziehung fur Studenten padagogischer Berufe. Berlin 1988.

Rausch, R. / J. Rausch (1995): Deutsche Phonetik fur Auslander. Leipzig

Schramm, E. / Schmidt, L. (1980): Ubungen zur deutschen Aussprache, Leipzig

Simeonova, Ruska / Evelina Grigorova / Haritina Kostova-Dobreva (2000): Gesprochenes Deutsch. Korrektiver Kurs fur Fortgeschrittene. Sofia.

Stock, E. / Hirschfeld, U. (Hg.) (1996): PHONOTHEK DaF Langenscheidt Munchen.

Stock, Eberhard (1996): Deutsche Intonation, Langenscheidt, Leipzig/Berlin