GERB542 Немски език и медии

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа, в които студентите

• Развиват комуникативната си компетентност с помощта на различни медии.

• Развиват умения за усъвършенстване на знанията и уменията си по немски език с помощта на медии

прочети още
Германистика (с втори чужд език английски)

Преподавател(и):

гл. ас. Анелия Ламбова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• как да използват различните медии за развиване на езиковите умения

2) могат:

• да усъвършенстват знанията и уменията си по немски език с помощта на различни медии


Предварителни изисквания:
• Владеене на немски език на ниво В1 от Препоръчителната езикова рамка на Съвета на Европа.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Немски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Статии от немскоезични вестници и списания

• Онлайн-издания на немскоезични вестници и списания

• Erich Ohser/e.o.plauen. Vater und Sohn. Band 1. Sudverlag, Konstanz 1999

• Erich Ohser/e.o.plauen. Vater und Sohn. Band 2. Sudverlag, Konstanz 2000

• Erich Ohser/e.o.plauen. Vater und Sohn. Band 3. Sudverlag, Konstanz 1999

• Erich Ohser/e.o.plauen. Die schonsten Geschichten von Vater und Sohn. Sammelband. Ravensburger Buchverlag,

• Интернет-страници с онлайн-упражнения:

http://www.deutschunddeutlich.de/

www.bachschloss-schule-buehl.de/daf.html

www.daf-portal.de

http://www.ralf-kinas.de/

www.deutsch-als-fremdsprache.de

www.deutsch-online.com

http://schubert-verlag.de/aufgaben/index.htm

www.interdeutsch.de

• Интернет страници с аудио и видеоматериали

http://www.podcast.de/

http://www.podster.de/

http://radiodaf.podspot.de/

http://skbpodcast.podspot.de/

„Duden-Sprachberatung“

Средства за оценяване:

- презентации;

- самостоятелни работи;

- междинни тестове.