MUSB539 Вокални ансамбли - І част

Анотация:

Музика

Преподавател(и):

гл. ас. Илиян Парасков  д-р
 Ермила Швайцер  д-р
 Найден Тодоров  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: