MUSB909 Семинари: Научни семинари - І част

Анотация:

Курсът има за цел да допълни обучението на студентите в дадената програма през семестъра, като ги накара да присъстват - активно със съответната писмена работа след посещението на семинара - на лекции на гостуващи професори или на преподаватели от програмата, които са с по-различна насоченост и тематичен план от лекциите им. Това ги кара ad hoc да научат повече и да присъстват на разнороден подход при поднасянето на теоретичния и практически материал. Обикновено подобен род семинари - научни и практически - са активно мероприятие с интензивен начин на поднасяне на подготвения абстракт. Изисква високо внимание и присъствие. Винаги семинарът е свързан с представяне и на реална музика, която е наистина вълнуващо преживяване, не само от теоретично естество, но и от емоционално. Лектори на научните семинари в НБУ са известни виртуози, естети, действащи редактори, именити професори от Европа, България и други точки на света.

По изключение и след съгласуване с преподавателя, може да се "посетят" и видеозаписани семинари, по особено полезна за студента тема, специализираща го.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

проф. Явор Конов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• Имат по-широки и обогатени теоретични и практически познания в областта на изпълнителското майсторство и теория на музиката.

• Най-нови световни тенденции в развитието на практиките на концертни и други публични прояви в областта на музиката.

• Имат свободен избор да експериментират в различни направления и модели.

2) могат:

• Да работят в екип.

• Да се включват в последващи изяви и проекти към департамента или програмата.

• Да реализират, съвместно с колегите си от програмите по музика на НБУ, майсторски класове, уъркшопи, групови или самостоятелни изяви, концерти, студийни звукозаписи и др.

• Да могат активно да представят резултатите от своята изпълнителска и научна дейност.


Предварителни изисквания:
Желание за допълнително семинарно обучение с дискусии.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Тематичният план на курса винаги се съобразява с възможностите на студента и спецификите на обучението по специалността. Той се съставя всеки семестър и в зависимост от посещението и на гости от България и чужбина.

Литература по темите:

Свързана с тематиката на семинарите в текущия семестър. Тя се дава в момента на съответния семинар от гостуващия преподавател/лектор, но и от преподавателя по този курс.