MUSB055W Духови инструменти

Анотация:

Музика

Преподавател(и):

 Явор Желев  
проф. Луиза Селло  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Индивидуален с корепетитор

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: