MUSB995 Проект: Поп/джаз ателие - І част

Анотация:

Курсът има за цел да развие и задълбочи познанията на студентите в областта на музикалните и музикално-сценичните изкуства, да активизира тяхната предприемчивост и инициатива чрез участие в различни извънаудиторни форми на самостоятелна работа, в подготовката и реализацията на концерти, продукции, участия в майсторски класове, семинари и др.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

гл. ас. Илиян Парасков  д-р
почетен професор Етиен Леви  д-р
гл. ас. Нели Маринкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Имат обогатени научно теоретични и практически познания в областта на музиката.

• Най-нови световни тенденции в развитието на музикалното изкуство в частност и на културата.

2) могат:

• Имат способности в рамките на кратки периоди да работят по определени музикални задачи, проекти, концертни изяви .

• Да се включват в последващи изяви и проекти към департамента или програмата.

• Да реализират самостоятелна изява или съвместна проява.


Предварителни изисквания:
• Да са работили и участвали активно в отделните и предишни фази на обучението.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Подготовка на концертна програма
  2. Изработване на концертен репертоар
  3. Концертна изява

Литература по темите:

По индивидуален подбор.