MUSB530 Музикална теория (хармония, полифония, анализ) - І част

Анотация:

Курсът се състои от 30 аудиторни часа, разпределени в един семестър. Часовете на курса са теоретични и практически. Курсът и е предназначен за бакалавърска програма “Музика” - модул “Тонрежисура и музикален мениджмънт”.

По време на обучението в него студентите се запознават с: основни понятия, термини, реалии и факти в три от основните музикално теоретични дисциплини - хармония, полифония и музикален анализ. Те изучават основните технологични принципи на конструирането на музикалната тъкан, с основви принципи на създаване и начини на структуриране на музикалната творба, с основни композиционни системи, разгледани в тяхното различно развитие през различни епохи и стилове, с основополагащи етапи от развитието на творческия процес.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

проф. Георги Арнаудов  д-р
проф. Стефан Драгостинов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: реалии и факти в три от основните музикално теоретични дисциплини - хармония, полифония и музикален анализ; основни принципи на работа в структурирането на музикалната тъкан и създаването на музикалната творба.

2) могат: да работят с основни композиционни техники, разгледани в тяхното развитие през епохите; да разпознават различни стилове, епохи и композиционни принципи и да правят класификации.
Предварителни изисквания:
Да са изучавали основните курсове в предишните години на обучение и най-вече Солфеж и Музикална теория.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Хаджиев, П., Хармония, Музика. 1976

Елиезер, Б., Задачи по хармония, Музика. 1974

Холопов, Ю., Задания по гармонии, Музыка, 1983

Арабов. П., Упражнения по хармония на пиано, 1985.

Арабов. П., Хармония с аранжиране за хор, 1992.

Арабов. П., Задачи по хармония. Учебно пособие, 1997.

Средства за оценяване:

Практическа разработка

Тест

Контролна работа

Анализ