MUSB581 Музикална акустика - І част

Анотация:

Музикалната акустика І част - това е физиологичната акустика.

Подразделя се на слухов анализатор, психологична акустика и говорен апарат.Слуховият анализатор включва периферна и централна част.Психоло-

гичната акустика включва слуховото усещане и възприятие, маскировка и адаптация ,диференциални и абсолютни прагове и психометричните методи.

Говорният апарат вкрючва звукопроизвеждането, гласопреработката, говорния и певчески глас.Третират се различните измервания на слуха и

аудиограмите.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

доц. Димитър Василев  
гл. ас. Емил Трайчев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Усвоява се устройството и действието на слуховия апарат и влиянието

му върху слуховите възприятия. Усвоявя се устройството и действието на

говорния апарат и особеностите му при говорния и певчески глас.Тази

компетенция пряко участва при режисирането на звука.
Предварителни изисквания:
Да познават това, което се учи по анатомия на човека в средните

училища

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Кусев, Алекси – Музикална акустика – Част 1, изд. НБУ, София –2011г.

2. Кусев, Алекси – Пространствена акустика, изд. НБУ, София –2011г.

3. Люцканов, Михаил – Физиологична акустика; изд. „Наука и изкуство“, София – 1975г.

4. Георгиев, Емил – Музикална акустика; изд. „Наука и изкуство“, София – 1975г.

Средства за оценяване:

Чрез препитване устно или тест