MUSB055FM Фолклорни музикални изкуства

Анотация:

• Овладяване на съвършена гласова постановка в определен певчески стил,певчески похвати и характерна фонетична определеност. Постигане на традиционно творческо изпълнение на народната песен.Изграждане на професионални певчески навици,постигане натехника и култура на пеенето.Изграждане на собствен репертоар.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

проф. Георги Петков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Каква е спецификата на пеене и характерната фонетична определеност в различните фолклорни области

2) могат:

• Да постигнат традиционно творческо изпълнение на народната песен

• Да изградят професионални певчески навици и култура на пеене

• Да дешифрират и интерпретират песенен материал

• Да създадат свой собствен репертоар


Предварителни изисквания:
• Да са изучили предходните части народно пеене,теория на музикалните елементи,солфеж.

• Студентите да имат изявен интерес към българската народна песен, да притежават музикални и вокални дарования, творчески данни и вътрешноемоционална нагласа. Успоредно изучаване на солфеж и теория на музикалните елементиФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Индивидуален с корепетитор

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. 1 Слушане на характерни образци от други фолклорни области.Анализ на специфично звукообразуване и орнаментика 2 Разучаване на песни от избраната от студента фолклорна област 3 Разучаване на вокализ от избраната фолклорна област
  2. 4 Упражнения за изработване на характерна орнаментика 5 Разучаване на безмензурна песен.Упражнения 6 Упражнения за овладяване на орнаментиката на разучената песен.Вокали
  3. Ладово-интонационни особености на песните от фолклорната област Развиване на прима виста от ноти
  4. Разучаване на песни в неравноделен размер Упражнения върху разучените песни и вокализи Вокално-технически прийоми,характерни за фолклорната област
  5. Прилагане на различни вокално-технически прийоми в разучените песни Творческа интерпретация на разучените песни

Литература по темите:

• Хаджиев, П. – Шопов,К. Вокализи за народни певици и певци. ДИ „Музика” С 1978

• Кушлева, А.- Кушлева,Ст. Вокализи за народни певици и певци. ДИ „Музика” С 1974

• Диамандиев, Асен. Вокализи за народни певици и певци. ДИ „Наука и изкуство” С 1974

• Чивчиева, Цв. – Имандиева,В. Солови народни песни със съпровод на пиано. ДИ”Музика” С 1975

• Прашанов,Тодор. Солови народни песни със съпровод. ДИ”Наука и изкуство” С1974

• Шопов, К. Български народни песни и хора ИК „Фортуна прес” 2006

• Стойков, Н. Солови народни песни със съпровод на народен оркестър. ДИ „Музика” С 1975

• Иванова, Д . Солови народни песни със съпровод на пиано. АКТ „Мюзик” Пловдив 2001

• Георгиева, Р. Популярни народни песни със съпровод на пиано. Част първа- Тракия АМТИИ Пловдив 2006

• Иванова, Д. Запели ми са млади момци. Солови народни песни с клавирен съпровод. АМТИИ Пловдив 2004

• Микова, Зоя. Дъх от Плевенско. Солови народни песни със съпровод на пиано. АМТИИ Пловдив 2007

• Досев, Любен. Народни песни с клавирен съпровод. АМТИИ Пловдив 2003

• Пауров, Стоян. Сън сънувах. Солови народни песни със съпровод на пиано. И „Нова Магнаура” Пловдив 2003

• Станилова-Калудова,Св. Солови народни песни с клавирен съпровод.

• АМТИИ Пловдив 2009

Средства за оценяване:

Текущото оценяване се формира на базата на изпълнението на текущи практически задания.При липса на текущи оценки- студентът се явява на устен практически изпит.