MUSB668 Студио - І част

Анотация:

Музика

Преподавател(и):

 Кирил Янев  
гл. ас. Емил Трайчев  д-р
 Бойко Даскалов  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: