MUSB930 Проект: Студио - І част

Анотация:

Краен резултат от работата на студента е изследването на връзките между компютрите създаващи музика. Целта е създаването на завършен музикален програмен продукт с оркестрация и възможност за запис в софтуерна среда

прочети още
Музика

Преподавател(и):

доц. Димитър Василев  
доц. Росица Бечева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1.Знаят съвременните тенденции на съответната нотно-звукова документация и МИДИ оркестрацията.

2.Могат да анализират и синтезират електронен и МИДИ оркестър и нотно-звукова документация.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Познания из областта на итструментознанието и МИДИ оркестрацията.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1.Лазаров С. - Звукът !? „Екопрогрес” 2002

2.Лазаров С. - МИДИ музика за начинаещи „Екопрогрес” 2001

3.Лазаров С. - Eлектронната музика !?...и още нещo„Екопрогрес” 2002

4.Лазаров С. - МИДИ музика за напреднали ...„Екопрогрес” 2005

5.Лазаров С. - Електрпонна музика и синтезатори "Техника" 1986

6.Лазаров С. - Електронни музикални ефекти, "Техника" 1984

7.Лазаров С, - Е. Лазаров- Компютри и музика "Техника" 1989

Средства за оценяване:

ТЕКУЩКОНТРОЛ:

ТЕСТОВЕ.......................%

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ............%

КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ.......50%

ЕСЕ...........................%

РЕФЕРАТ.....................50%

КАЗУС.........................%

ДРУГИ:........................%

СЕМЕСТРИАЛЕН ИЗПИТ:

ПИСМЕН ИЗПИТ................50%

УСТЕН ИЗПИТ.................50%

ПРАКТИЧЕСКИ..................-%