VIPB442 Проект: Печатна графика – I част

Анотация:

• Разработва умения за импровизации и нестандартно мислене.

• Да мотивира студентите към търсене на нови форми за офолмление, съобразно новите технологични възможности.

• Разширява технологичните умения в областта на дизайна на текстови носител.

• Дава познания за новите компютърни технологии в тази област.

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

доц. Дамян Дамянов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Завършилите успешно курса усвояват специфична терминология;

Могат да създават дизайн на печматно произведение;

Могат да комбинират подходящи шрифтови образци и изображения.
Предварителни изисквания:
Базисни умения за рисуване и усет към типографията.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Задача за оформление на музикално CD с нестандартна сгъвка.

Литература по темите:

На български език:

1. Паркър, Р., Професионален дизайн в рекламата, СофтПрес, (12.11.2006)

2. Тейлър, Д., Бранд визия, Дамян Яков, 2008

3. Деянов, П.,Психоанализа и рекламна символика, 2005

На английски език:

1. Taylor, A., Strategic Thinking for Advertising Creatives, Laurence King; 01 edition (30 Sept. 2013)

2. Veksner, S., How to Make It as an Advertising Creative, Laurence King; 01 edition (17 May 2010)

3. Barry, P., The Advertising Concept Book: Think Now, Design Later, Thames and Hudson Ltd; 3 edition (11 Aug. 2016)

4. Pricken, M., Creative Advertising: Ideas and Techniques from the World's Best Campaigns, Thames and Hudson Ltd; 2 edition (26 May 2008)

5. Ingledew, J., The A - Z of Visual Ideas: How to Solve any Creative Brief, Laurence King; 01 edition (10 Oct. 2011)

6. Boches, E., Sullivan, L., Hey, Whipple, Squeeze This: The Classic Guide to Creating Great Ads, John Wiley & Sons; 5th Revised edition (16 Feb. 2016)

7. Trott, D., One Plus One Equals Three: A Masterclass in Creative Thinking, Macmillan; Main Market Ed. edition (4 Jun. 2015)

8. Trott, D., Predatory Thinking: A Masterclass in Out-Thinking the Competition, Macmillan; 1 edition (23 May 2013)

9. Hegarty, J., Hegarty on Creativity: There are No Rules, Thames and Hudson Ltd; 01 edition (10 Mar. 2014)