VIPB567 Фотография

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА:

Курсът цели да запознае студентите с основите на фотографията и основните художествени изисквания при решаване на творчески задачи. Запознава с основните правила при снимане на пейзажи, портрети, натюрморти, архитектура – интериор и екстериор, спортна фотография, макрофотография и др.

Специално място се отделя на портретната фотография и основните светлинни схеми при студийни снимки.

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

гл. ас. Ангел Коцев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще: 1. Знаят : Знаят каква е конструкцията на фотокамерите, видовете фотоматериали и определянето на експозицията.Те научават основните правила за изграждане на фотокомпозицията, подчертаване на сюжетноважните елементи и контролиране на дълбочината на рязко изобразяваното пространство.Основните светлинни схеми при снимки в студио.

2. Могат Да се справят с основни фотографски задачии владеят основните правила за използване на наличнато осветление.Ще могат да правят портрети в стил "Рембранд" и "висок ключ".


Предварителни изисквания:

няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Раждането на фотографията – кратка история
 2. Фотографска техника
 3. Светочувствителни материали
 4. Експозицията във фотографията
 5. Светлината като изразно средство
 6. Светлината като изразно средство
 7. Изобразителните средства на фотографията -ТЕСТ
 8. Композиция и линия - основни правила
 9. Подчертаване на сюжетно важните елементи и изграждане на смислов център
 10. Дълбочина на рязко изобразяваното пространство
 11. Светофилтри - приложение
 12. Изкуствени източници на светлина. Нажежаеми фотолампи
 13. Изкуствени източници на светлина. Електонни светкавици
 14. Натюрморт при естествено и изкуствено осветление
 15. Портретна фотография при изкуствено осветление

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

На български език

1. Беседи за фотографското майсторство - Лидия Дико

2. Да фотографираме без грешка - Курт Фритче

3. Диапозитивите в практиката - Ян Шмок

4. Загадките на фотопроцеса - В.Симеонов

5. Изкуствено осветление във фотографията - Ян Шмок

6. Научна Фотография - Янка Кюркчиева

7. Обективите като изобразително средство - Вернер Вурст

8. Обща фотография - първа и втора част - Янка Кюркчиева

9. Портретна фотография - Панайот Бърнев

10. Проявяване - Норберт Гьопел

11. Фототрикове - Алфред Улман

12. Художествена фотография - Васил Кацев

13. Цветна фотография - Янка Кюркчиева

14. Как се правят хубавите снимки – Питър Бъриан, Роберт Капуто

Поредица за фотолюбителя

1. Копиране на снимките - Вл.Киперов

2. Репродукционна фотография - Константин Кемерджиев

3. Техника на фотоувеличението - Живко Арабов

4. Фотографика - Вл.Киперов

На руски език

1. Фотография.Техника и изкуство - Е.Хокинс, Т.Ейвон

2. Увеличение фотоснимка - Р.Ресинг

3. Фотографирование живой природы - К.Престон - Мефем

4. Експозиция в фотографии - Л.Гонт

5. Фотография- Е.Митчел

6. Творческая фотография -Сергей Морозов

7. Творческие методы печати в фотографии - Г.Вудхед

8. Въведение в художественую фотографию - А.Панфилов

9. Ретуш - когда и как - Карл Сютерлин

10. Репродуцирование слайдов - Д.Лутоверь

11. Особые приемы фотографии - Б.Плушников

12. Фотосъемка движения - Д.Морли

13. Изкуство цветной фотографии - Джон Хеджкоу

14. Фотография шаг за шагом - Майкъл Ленгфорд

На английски език

1. Beauty Shots - Alex Larg, Jane Wood

2. Interior Shots - Roger Hicks , Frances Shultz

3. People Photography - Urs Tillmanns

4. Advertising Photography - Urs Tillmanns

5. Special Effects Photography- David Daye

6. Nudes - Roger Hicks , Frances Shultz

7. Still Life - Roger Hicks , Frances Shultz

8. Studio Portrait Photography -Jonathan Hilton

9. Practical Photography – John Freeman

10. Professional Lighting Technique – Jost J. Marchesi

11. The Camerawise Guide To

Practical Photography - Roger Hicks

12. Personal Views – Lee Frosts

13. The Nude – Bruce Pinkard

14. Fashion Photography Now – Catherine Chermayeff

Средства за оценяване:

Тест и курсов проект.