ANCL029 Проект „Изследване на античността“ – І част

Анотация:

Гръцки език и култура

Преподавател(и):

гл. ас. Росица Гичева  д-р
доц. Майя Василева  д-р
доц. Георги Гочев  д-р
гл. ас. Владимир Маринов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: