MGRB525 Превод и коментар на публицистични текстове

Анотация:

Гръцки език и култура

Преподавател(и):

гл. ас. Екатерина Григорова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: