MGRB512 Стратегии на писмения превод

Анотация:

Курсът обхваща 30 ч. аудиторна заетост и е едносеместриален. Курсът цели да обогати знанията на студентите по новогръцки език, които да послужат като основа за по-задълбоченото му изучаване; да въведе студентите в спецификата на преводаческата работа; да провокира студентите към създаване на умения за самостоятелна работа над текста; да създаде умения за бързо ориентиране в различните стилове на писмени текстове на български и новогръцки език; да развива уменията им да преработват нова информация.

прочети още
Гръцки език и култура

Преподавател(и):

преп. Христина Янисова  
гл. ас. Янко Димитров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След завършване на курса студентите следва да могат да анализират, коментират, съпоставят и интерпретират адекватно различни видове текст на новогръцки език, както и да превеждат адекватно особени лексикални и граматически елементи от и на новогръцки език.
Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Различни стратегии при писмен превод
 2. Определяне на проблемни места за превод в текста
 3. Лични данни и документи за самоличност
 4. Учебни заведения. Дисциплини. Образователната система в Гърция.
 5. Развлечения. Кино и театър.
 6. Готварски рецепти. Заведения за хранене.
 7. Съвременна култура.
 8. Средства за масова комуникация.
 9. Транспорт и придвижване.
 10. Телекомуникации. Мобилният телефон.
 11. Мода и тенденции.
 12. Парични единици. Банки.
 13. Европейският съюз.
 14. Самостоятелна работа

Литература по темите:

1. Швейцер, А. Д., Теория перевода, Наука, 1988

2. Врина-Николов, Мари, Le traducteur, un lecteur modele? Преводачът, образцов читател? Колибри, 2001

3. Kutsivitis V., Theoria tis metafrasis, Athina, 1994

4. Batsalia, Glosologiki prosengisi sti theoria ke ti didaktiki tis metafrasis, Kerkira, 1994

5. Motsiu V., Stixia leksikologias, Athina, 1994

Средства за оценяване:

Тестове.

Портфолио.

Самостоятелна работа.