ESCB025 Проект:Приложение на топографията и GPS в екологията

Анотация:

Екология и опазване на околната среда

Преподавател(и):

гл. ас. Живко Узунов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: