PSYB504 Мислене, разсъждение и решаване на проблеми

Анотация:

" Да представи разнообразни школи и подходи към изследване на човешкото мислене

" Да представи и разисква експериментални парадигми и факти относно човешкото мислене

" Да развие у студентите умения за критично анализиране на теории и експериментални постановки за човешкото мислене

" Да създаде у студентите представа за връзките между различните идеи, подходи и теории за човешкото мислене и за тяхното историческо развитие

прочети още
Психология

Преподавател(и):

доц. Пенка Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Holyoak & Morrison (2012) . The Oxford handbook of thinking and reasoning, Oxford University Press

Holyoak, K. & Morrison, R. (2005). Cambridge Handbook of Thinking and Reasoning. Cambridge: Cambridge University Press

Mayer, R. (1992). Thinking, Problem Solving, Cognition. NY: Freeman & Company

Петков, Г. (2016). Огледала в нощта. Конструктивни познавателни процеси и релации. Издателство на Нов български университет.

Христова, П. (2017). Несъзнаваните аналогии: как съпоставяме релационно сходни неща, без да осъзнаваме това. Нов български университет.

Средства за оценяване:

1. Представяне ня стятия

2. Дизайн на експеримент върху решаване на проблеми

3. Тест с множествен избор и открити въпроси