CSCB688 Скриптови езици за Интернет (PHP)

Анотация:

Основна цел на курса е да се овладеят принципите на програмирането и основите на езика PHP.

прочети още
Информатика

Преподавател(и):

доц. Венцислав Джамбазов  д-р
 Делян Керемедчиев  

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще могат

- да разработват приложения на PHP

- да намират ресурси, с помощта на които да разработват сами и по-сложни приложения
Предварителни изисквания:
Базови знания по програмиране и по структурния език HTML

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: