EDUB551 Практика: Функционална грамотност

Анотация:

Начална училищна педагогика и чужд език

Преподавател(и):

доц. Галина Куртева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: