GREB503 Практика – I част

Анотация:

Наблюдение и участие на работния процес във външна институция (преводачески и информационни агенции, училища и езикови центрове и др.).

прочети още
Гръцки език и култура

Преподавател(и):

преп. Христина Янисова  
доц. Майя Василева  д-р
гл. ас. Екатерина Григорова  д-р
гл. ас. Янко Димитров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентът се запознава с работните процеси в институцията и добива работни навици и умения.
Предварителни изисквания:
Владеене на гръцки език на ниво В2 по европейската рамка.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Съгласно изискванията на сътрудничещата организация
  2. Съгласно изискванията на сътрудничещата организация
  3. Съгласно изискванията на сътрудничещата организация
  4. Съгласно изискванията на сътрудничещата организация
  5. Съгласно изискванията на сътрудничещата организация
  6. Съгласно изискванията на сътрудничещата организация

Литература по темите:

Речници, езикови помагала, интернет