WEBB308 Уеб дизайн и графична реклама в масовата култура

Анотация:

В курсът се изучава взаимодействията между уеб дизайна, изкуството, рекламата, медиите и масовата култура. Студентите се запознават с разнообразни те форми на изкуството, връзката му с уеб дизайна и по-специално как повлияват на популярната култура.

прочети още
Уеб дизайн и графична реклама

Преподавател(и):

проф. Елена Тодорова  д-р
 Евгения Цанкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: основни субкултурни групи, течения в изкуството, които оказват влияние в графичния и уеб дизайн

2) могат: Да проучват различни социални групи и създават специфичен дизайн, спрямо техните нужди


Предварителни изисквания:
⦁ Базови умения за работа с Adobe Illustrator, Adobe PhotoshopФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в дисциплината. Семестриални задания
 2. Масова култура
 3. Изкуството - генератор на идеи в графичния и уеб дизайн
 4. Изкуството - генератор на идеи в графичния и уеб дизайн
 5. Конферанс – текущо оценяване
 6. Субкултурни групи
 7. Субкултури - Moodboard
 8. Уеб дизайн и графична реклама за специфични групи
 9. Уеб дизайн и графична реклама за специфични групи
 10. Конферанс – текущо оценяване
 11. Кич
 12. Кич-ът в графичния дизайн
 13. Художествени изрази, медии и масова култура
 14. Художествени изрази, медии и масова култура
 15. Конферанс – текущо оценяване

Литература по темите:

⦁ Морен  Е. Масовата култура. В: От оригинала до кича: социологически модели. С. 2001. с.165.

⦁ Ортега-и-Гасет Х. Дехуманизацията на изкуството В: Есета. т.1. С. 1993. с.490.

⦁ Адорно Т. Телевизията и моделите на масовата култура. В: От оригинала до кича: социологически модели. С. 2001. с. 176.

⦁ Абруцезе, А. (2004) Масова култура. Получено на 2 февруари 2019 г. от списания на UCM: magazines.ucm.es

⦁ Aziz, A. (s.f.) Масова култура: медии и подземни култури. Получава се на 2 февруари 2019 г. от Съвременни култури: culturecontemporaneas.com

⦁ Magallón, R. (2010) Трансформацията на масовата култура. Аура и фатично общение. Получено на 2 февруари 2019 г. от Aposta digital: apostadigital.com

⦁ Родригес, М. (1991) Популярна култура-масова култура. Пространство за идентичности. Получено на 2 февруари 2019 г. от: Redayc: redaly.org

⦁ Руеда, М. (с.ф.) Изкуства и медии, между масова култура и мрежова култура: избледняващ плат. Получено на 2 февруари 2019 г. от UNLP: sedici.unlp.edu.ar