WEBB308 Уеб дизайн и графична реклама в масовата култура

Анотация:

Уеб дизайн и графична реклама

Преподавател(и):

проф. Елена Тодорова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: