WEBB516 Проект: Създаване на уеб страници HTML

Анотация:

Уеб дизайн и графична реклама

Преподавател(и):

доц. Венцислав Джамбазов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: