WEBB515 Практика - I част

Анотация:

Целта на курса е студентите да извършват определени дейности по изпълнението на професионални задачи под ръководството на преподавател в НБУ. Студентите проектират в разнообразни компютърни техники, цветове, композиции, структури, създавайки колажи и проекти за уеб дизайн. Практиката завършва с представена готова дизайнерска разработка от студента.

прочети още
Уеб дизайн и графична реклама

Преподавател(и):

проф. Борис Сергинов  д-р
доц. Иво Попов  д-р
ас. Мария Миличин  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Всички компоненти на творческия процес при създаване на уеб дизайн.

• Основните принципи за разработване и изработване на графичен проект.

2) могат:

• Да създават графичен проект.

• Да анализират и защитават проектите си


Предварителни изисквания:
• Познания за дизайн процеса.

• Базисни познания с работата на графичните програми Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, WordPressФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Представяне на дизайнерски проекти
  2. Етапи на дизайнерски процес
  3. Елементи на дизайнерския проект
  4. Етапи на дизайнерски проект по зададена задача
  5. Разработване на дизайнерски проект по зададена задача
  6. Конферанс на дизайнерски проект

Литература по темите:

Официален учебен курс Adobe Photoshop CS- изд.СОФТПРЕС

• Официален учебен курс Adobe Photoshop CS2- изд.СОФТПРЕС

• Официален учебен курс Adobe Photoshop CS3- изд.СОФТПРЕС

• Официален учебен курс Adobe Photoshop CS4- изд.СОФТПРЕС

• Официален учебен курс Adobe Photoshop CS5- изд.СОФТПРЕС

• Официален учебен курс Adobe Photoshop CS6- изд.СОФТПРЕС

• Официален учебен курс Adobe Illustrator CS- изд.СОФТПРЕС

• Официален учебен курс Adobe llustrator CS2- изд.СОФТПРЕС

• Официален учебен курс Adobe llustrator CS3- изд.СОФТПРЕС

• Официален учебен курс Adobe llustrator CS4- изд.СОФТПРЕС

• Официален учебен курс Adobe llustrator CS5- изд.СОФТПРЕС

• Официален учебен курс Adobe llustrator CS6- изд.СОФТПРЕС

• Гьоте, Йохан Волфганг фон, Теория на цветовете, 1810

• Райчев, Румен, Цветовете в изкуството, 2005

• Итен, Йоханес, Изкуството на цвета, 1961

• Вайншенк, Сюзън, 100 неща, които всеки дизайнер трябва да знае за хората, 2011

• Норман, Дон, Емоционален дизайн, 2003

• Норман, Дон, Емоционален дизайн: Защо обичаме (или мразим) ежедневните неща, 2005

• Уолтър, Арон, Проектиране за емоции, 2011

• Круг, Стив, Не ме карай да се замисля: Подход на здравия разум към използваемостта в мрежата, 2013

• Cao, J и сътрудници, Web UI Design for the Human Eye - Colors, Space, Contrast, 2015

• Cao, J и сътрудници, Web UI Design for the Human Eye – Content patterns and typography, 2015

• Cao,J. и сътрудници, Web UI Design for the Human Eye – Principles of Visual Consistency, 2015