WEBB510 Типография в рекламния дизайн - І част

Анотация:

Уеб дизайн и графична реклама

Преподавател(и):

гл. ас. Яна Василева  д-р
 Мария Видева  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: