LEAB286 Практика "Лаборатория за езикови технологии: създаване на двуезичен паралелен корпус от специализирани текстове"

Анотация:

Курсът развива уменията на студентите да съпоставят текстове от два езика, като отчитат случаи на морфологична и синтактична асиметрия, характерни колокации, превод на терминология.

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Преподавател(и):

доц. Мария Нейкова  д-р
гл. ас. Милка Хаджикотева  д-р
гл. ас. Емануела Чичова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Какво е работен корпус;

• Как се успоредяват преводни еквиваленти на ниво изречение.

2) могат:

• Да създават двуезични и многоезични корпуси

• Да използват лингвистичен софтуер за успоредяване на корпуси

• Да извличат лингвистична информация от двуезични корпуси.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Корпус – видове, проектиране
  2. Работа с успоредители
  3. Извличане на информация от успоредни корпуси

Литература по темите:

• Основна литература:

Паскалева, Елена (1987): Компютър и превод. София

http://www.trados.com/de/Default.asp

• Допълнителна литература:

Somers, Harold (2003): Computers and Translation. A translator’s guide, London.

http://computerworld.bg/4215_trados_ulesnyava_prevodacha_.1