EGYB517 Семинар “Слово и изображение – І част”

Анотация:

Семинарът е постоянно действащ семинар към департамент „Средиземноморски и Източни изследвания“ и изследователски център „Български институт по египтология“. В рамките на семинара се канят различни лектори и се дискутират теми, свързани с текстовете, релефите, изображенията в Древен Египет, както и тяхната интерпретация

прочети още
Египтология (Египетски език, култура и литература)

Преподавател(и):

проф. Сергей Игнатов  д.н.
доц. Емил Бузов  д-р
ас. Йордан Чобанов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят/познават/владеят: да тълкуват текстове и изображения в тяхната взаимовръзка

2) могат: да работят с изворов материал, тексткритична работа


Предварителни изисквания:
Студентите да имат понятие от история на Древен Египет

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Текстове и изображения от Старото царство
  2. Текстове и изображения от Старото царство
  3. Текстове и изображения от Средното царство
  4. Текстове и изображения от Средното царство
  5. Текстове и изображения от Новото царство
  6. Текстове и изображения от Новото царство

Литература по темите:

Основна

С.Игнатов. Папирусът не расте на скала. София 1987

С.Игнатов. Египет на фараоните. София 1993

О.И.Павлова, А.И.Зубов. Религиозны аспекты политической культуры Древнего Востока: образ царя. –Религии Древнего Восока. Москва 1995

H.Frankfort. Kingship and the Gods. Chicago 1948

Lana Troy. Patterns of Quinship. Uppsala 1986

W.Barta. Untersuchungen zur Goettlichkeit des regierenden Koenigs. MAS. Berlin 1975

W.Barta. Die Bedeutung der Jenseitstexte fur den verstorbenen Koenig. MAS.42. Berlin 1985

O.D.Berlev."The Eleventh Dynasty in the Dynastic History of Egypt".- Studies presented to Hans Jacob Polotsky.(ed.) Dwight Young. East Glocester, Mass. 1981, 361-377

L.Bell. "Luxor Temple and the Cult of the Royal Ka."- JNES.44. (1985), 251-294

Допълнителна

D.O’Connor, D.Silverman. Ancient Egyptian Kingship. Leiden 1995

D.Redford. Pharaonic King-lists, Annals and Day-books: A Contribution to the study of the Egyptian Sense of History. SSEA. Benben Publications, 1986

G. Posener. Literature et politique dans l’Egypte de la XIIe dynastie.Bibl.de l’Ecole des Hautes Etudes, vol.307. Paris 1956

G.Posener. De la divinite du pharaon. Paris 1960

W. Murnane. Ancient Egyptian Coregencies. SAOC. 40, Chicago 1977