BULB526 Кино, телевизия, литераура

Анотация:

В епохата на визуалното, в която живеем, изглежда, че литературата е все повече изтласквана на заден план. При все това литературни сюжети са в основата на множество творби на визуалното изкуство от античните статуи и изображения до днешни телевизионни сериели и холивудски блокбастъри. Целта на курса е да представи взаимодействието между различни форми на литературния и визуалния език, как те взаимно се „превеждат”, допълват или конкурират, предавайки едни и същи сюжети – от Тайната вечеря през историите за Мечо Пух и Алиса до тези на Радичков.

прочети още
Българистика (Български език, култура и литература)

Преподавател(и):

доц. Йордан Ефтимов  д-р
доц. Биляна Курташева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите студенти

- знаят:

различни контексти, перспективи и граници на взаимодействието между визуални медии и литература

- могат:

да посочвт и анализират връзките и разминаванията между визуалните медии кино и телевизия и литературата
Предварителни изисквания:
Обща литературна и визуална култура.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Енциклопедия Larousse. Тема: Кино. ICON, 2006, 288 с.

2. Ивайло Знеполски, Пътища и пътеки на българското кино. София: Наука и изкуство, 1972, 267 с.

3. Красимир Крумов, Поетика на киното. София: Агата-А, 2000, 624 с.

4. Красимир Крумов, Поетика на българското кино. София: Агата-А, 2013, 488 с.

5. Александър Янакиев, Синема.bg. С., Титра, 2003, 336 с.

Средства за оценяване:

Участие в дискусии.

Есе.