LOGB519 Проект: Детско развитие - работа с тестове и събиране на данни

Анотация:

Логопедия

Преподавател(и):

доц. Екатерина Тодорова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: