NJRN525 Разследваща журналистика

Анотация:

Курсът обхваща процеса от генерирането на идеята за разследване, изработването на хипотези и реализация на материала, използвайки различни платформи – текст, аудио, видео и графика.

Курсът поставя акцент върху значението на източниците на информация и работата с тях. Той се фокусира върху традиционната функция на разследващата журналистика, особеностите на разследването, защитата на източниците на информация и ограниченията на личните данни.

Обърнато е внимание на класическите методи на събиране на информация при разследване – работа с документи, анализи на бази данни, интервюта с очевидци, работа на терен т.н.

Целта на курса е да обхване спецификите на търсене, обработка и представяне на съдържание.

прочети още
Журналистика

Преподавател(и):

проф. Росен Стоянов  д-р
 Генка Шикерова  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:
Няма.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Разследващата журналистика. Основни разлики между новинарска и разследваща журналистика, дефиниции за разследваща журналистика
 2. Разследващата журналистика в България: особености, тенденции, дефицити.
 3. Особености на телевизионното разследване.
 4. Възможности и ограничения на законодателството при търсенето на информация.
 5. Източници на информация. Защита на източниците на информация
 6. Проверка на фактите – възможности и техники.
 7. Етични стандарти. Основни принципи на журналистическата етика.
 8. Техники на разследващата журналистика: работа с източници на информация
 9. Използване на скрита камера, анонимни източници и работа под прикритие
 10. Специфика на телевизионно интервю. Подготовка. Техники на задаване на въпроси
 11. Работа по проект: подготовка, заснемане и монтаж на интервю
 12. Заснемане и монтаж на телевизионно разследване.
 13. Работа по проект: разработване на проблем за журналистическо разследване
 14. Работа по проект: писане на текст за журналистическо разследване
 15. Работа по проект: заснемане и монтаж на телевизионно разследване.

Литература по темите:

АБАЗОВ, Тодор. Въведение в публицистиката. София: СУ Св. Климент Охридски, 2004. 200 с.

АБАЗОВ, Тодор. Граматика на журналистиката. София: ФЖМК, 1996, с. 260.

АЛИМИ, Серж. Новите кучета пазачи. София: Монд Дипломатик – България, 2008, 143 с.

АНГЕЛОВ, Александър. Журналистическа етика. София: Камея дизайн, 2008. 288 с.

АНДРЕЕВА, Лиляна. Отвъд видимото. Телевизионни жанрове. София: УИ Св. Климент Орхидски, 1999, 176 с.

АНГОВ, Константин. Журналистическото разследване. София: УНИСКОРП, 2001, 276 с.

АНГОВ, Константин. Журналистическото разследване: Родови признаци и видови отличия, София: УНИСКОРП, 2001, 172 с.

БЛАГОВ, Крум, Орлин СПАСОВ и др. Влияние върху медиите: собственици, политици и рекламодатели. Достъпно на: http://www.kas.de/wf/doc/kas_39402-1522-2-30.pdf?141117155526.

БЛАГОВ, Крум и съст. Наръчник на разследващия журналист. София: Фондация Репортер, 2012, 256 с.

БЪРГ, Хюго Де. Разследваща журналистика. Контекст и практика. София: Апострофи, 2005, 376 с.

КОВАЧ, Бил, Том РОУЗЪНСТИЙЛ. Елементите на журналистиката. София: Слънце, 2007, 319 с.

КОНСТАНТИНОВА, Радостина. Моето защо. София: Ропринт, 2018.

ЛИПМАН, Уолтър. Общественото мнение. София: Лик, 2001, 342 с.

НИКОЛОВА, Райна. Възникване и развитие на радиото и телевизията в България – публичноправни аспекти. София: Сиела, 2006, с. 478.

ОГНЯНОВА, Нели. Медийна политика и право на ЕС. УИ Св. Климент Охридски, 2014, с. 643.

РАЙЧЕВА, Лилия. Монтажът в екранната публицистика. София: Наука и изкуство, 1980, 96 с.

ТАБАКОВА, Весела. Свободата на изразяване и журналистическа етика. София: УИ Св. Климент Охридски , 2008, 171 с.

CORONEL, Sheila. Digging Deeper: A Guide for Investigative Journalists in the Balkans. Balkan Investigative Reporting Network, 2012.

EIJK, Dick van. Investigative Journalism in Europe. Vereniging van Onderzoeksjournalisten, 2005.