NJRN524 Практика по журналистика І част

Анотация:

Практиката, представлява самостоятелно изпълнение на професионални задачи в реални условия на упражняване на дадена професия. Практиката се провежда външни институции, агенции и т.н.

прочети още
Журналистика

Преподавател(и):

проф. Росен Стоянов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Дефиниции на термини, понятия и добри практики.

2) могат:

• Да създават собствени модели, част от комуникационни кампании.


Предварителни изисквания:
Няма.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Извънаудиторен курс.

Литература по темите:

Извънаудиторен курс.