CSTB556 Проект: Компютърна периферия

Анотация:

Мултимедия и компютърна графика

Преподавател(и):

гл. ас. Йоана Минкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: