CSTB561 Практика: Мултимедия, компютърна графика и анимация – I част

Анотация:

Задачата на курса е да подтикне студентите да развиват умения за работа в екип по задачи, максимално доближаващи се до реална работна среда. Едновременно с това, всеки от участниците в екипа работи самостоятелно и решава различни задачи, свързани с избраната от студентите, предварително зададена от преподавателя тема.

В края на практиката студентите представят завършен проект, разработен в екип и го защитават.

прочети още
Мултимедия и компютърна графика

Преподавател(и):

гл. ас. Йоана Минкова  д-р
гл. ас. Десислава Георгиева  д-р
ас. Златка Узунова  
ас. Мартин Стойчев  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• особеностите при реализацията на големи проекти.

2) могат:

• да работят в екип по предварително поставена задача.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• по основните курсове в програмата, свързани с двумерна и тримерна графика, програмиране, компютърна периферия.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Малешков, С., В. Георгиев, Компютърна графика и фотореалистична визуализация, учебник, издателско на НБУ, ISBN: 978-954-535-808-7, 2014

• Gallo, C. The Presentation Secrets of Steve Jobs: How to Be Insanely Great in Front of Any Audience, 2009

• Tracy, B. Speak to Win: How to Present with Power in Any Situation, 2008

• Hering, H. How to Write Technical Reports: Understandable Structure, Good Design, Convincing Presentation, 2019

• Adair, J. The Art of Creative Thinking: How to Be Innovative and Develop Great Ideas, 2009

• Harvard Business Review Press, Presentations, 2014

• Derakhshani, D. R.L. Derakhshani, Autodesk 3ds Max 2016 Essentials, 2015

• Mooney, T. 3ds Max Speed Modeling for Games, 2012

• Tickoo, S. Autodesk 3ds Max 2016 for Beginners: A Comprehensive Guide, 2015

• Gahan, A. Game Art Complete: All-in-One: Learn Maya, 3ds Max, ZBrush, and Photoshop Winning Techniques (All in One), 2008

• Hearn, D., M. Baker. Computer Graphics - C version, Second Edition, Prentice-Hall, 1997.

• Foley, J., A. van Dam, S. Feiner and J. Hughes. Computer Graphics - Principle and Practice, Second Edition, Addison Wesley, 1990.

• Pokorney, C. C. Gerald. Computer Graphics: the Principles behind the Art and Science, Franklin, 1989.

• Marshall, G. Computer Graphics, Prentice-Hall, 1987.

• Ahearn, L. 3D Game Environments: Create Professional 3D Game Worlds, Focal Press, 2008

• Bousquet, M. How to Cheat in 3ds Max 2011: Get Spectacular Results Fast, Focal Press, 2010

• O'Connor, R. Beginner's Guide to Create Models in 3ds Max 2016, 2015

• Boughen, N. 3ds max Lighting, 2005

• Steed, P. Modeling a Character in 3ds max, 2005

• O'Connor, R., Beginner's Guide to Shading and Texturing in 3ds Max 2016, 2015

• Cardoso, J. 3D Photorealistic Rendering. Interiors & Exteriors with V-Ray and 3ds Max, 2017

• Cusson, R., J. Cardoso . Realistic Architectural Visualization with 3ds Max and Mental Ray, 2007

• Adobe Premiere Pro CC : 2015 release : Официален курс на Adobe Systems

• Chun, R. Adobe Animate CC Classroom in a Book, Adobe Press, 2019

• Stephen Brooks, Tradigital Animate CC: 12 Principles of Animation in Adobe Animate, CRC Press, 2017

• Williams, R. The Animator's Survival Kit: A Manual of Methods, Principles and Formulas for Classical, Computer, Games, Stop Motion and Internet Animators, Farrar, Straus and Giroux, 2012

Средства за оценяване:

Проект - 70%

Защита на проект - 30%