CSTB560 Графика и анимация в среда Animate

Анотация:

В дисциплината се изучава програмния продукт Adobe® Animate®. Това е най-напредналият софтуер за създаване на богати интерактивни съдържания за дигитални, WEB и мобилни платформи. Изучаващите курса усвояват основите на специфичната терминология, обучават се на основните принципи за създаване на векторна графика и анимация. Курсът е с изключителна практическа насоченост. Упражненията позволяват на студентите да приложат директно придобитите познания, a финалният проект обобщава и разширява усвоените знания.

прочети още
Мултимедия и компютърна графика

Преподавател(и):

гл. ас. Десислава Георгиева  д-р
ас. Златка Узунова  

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

Принципите за работа с векторна и растерна графика;

Технологиите за работа със софтуерни продукти за векторна графика;

Методите за изграждане на анимация;

Основите на специфичната терминология в анимацията.

2) могат:

Да създават векторни графични елементи;

Да използват умело различни сцени, слоеве, филтри, маски и ефекти;

Да използват технологиите на компютърната двумерна анимация за създаване, редактиране и визуализация на комплексни анимационни сцени;

Да работят в екип.


Предварителни изисквания:
Курсът не изисква специална предварителна подготовка.

Желателно е студентите да са запознати с продукт Adobe Illustrator и/или работата с векторни елементи в Adobe Photoshop.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Tradigital Animate CC: 12 Principles of Animation in Adobe Animate, Stephen Brooks, CRC Press, 2016

Learn Adobe Animate CC for Interactive Media: Adobe Certified Associate Exam Preparation (Adobe Certified Associate (ACA)), Joseph Labrecque, Rob Schwartz, Peachpit Press, 2016

Adobe Flash Professional CC Classroom in a Book (2014 release) 1st, Russell Chun, Adobe Press, 2014

How to Cheat in Adobe Flash CC: The Art of Design and Animation, Chris Georgenes, Focal Press, 2014

The Animator's Survival Kit: A Manual of Methods, Principles and Formulas for Classical, Computer, Games, Stop Motion and Internet Animators, Richard Williams, FABER & FABER, 2012

https://helpx.adobe.com/animate.html

http://www.digitaltutors.com/

http://www.lynda.com/

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКИ ТЕСТ

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА №1

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА №2