HACB592 Практика в музей и галерия - I част

Анотация:

Изкуствознание и артмениджмънт

Преподавател(и):

проф. Ирина Генова  д-р
гл. ас. Владимир Димитров  д-р
ас. Тодор Петев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: