HACB906 Семинар: "Произведение на изкуството - описателни практики"

Анотация:

Изкуствознание и артмениджмънт

Преподавател(и):

гл. ас. Владимир Димитров  д-р
 Тодор Петев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: