PHOB535 Прес фотография/Фотожурналистика

Анотация:

Курсът е адаптиран към нивото на подготовка за студенти от специалност "Фотография" и е планиран като въведение във визуалната журналистика. Студентите изпълняват практически задачи от основните форми във визуалната журналистика

прочети още
Фотография

Преподавател(и):

доц. Енчо Найденов  д-р
 Георги Кожухаров  

Описание на курса:

Компетенции:

Курсистите получават познания и обща култура за историята на световната и на българската фотожурналистиката. Начални умения в областта на репортажната фотография. В курса са предвидени нагледни материали за изучаване на жарове и видовете фотожурналистически форми.

Студентите усвояват умения и получават знания за правенето на фоторепортаж, единична снимка, фотоесе и документална история.
Предварителни изисквания:
Курсистите да имат добра теоретична и практическа подготовка по фотография. Да притежават или да могат да използват професионална фототехника и оптика и апаратура.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

"Увод в образната журналистика" , Автор Божан Тодоров

"Големите фоторепортери на България 1912-1960", Автор Цветан Томчев

"Големите фоторепортери на България 1960-1989", Автор Цветан Томчев

"Photo Journalism the professionals` approach" , Kenneth Kobre

"Фотографското изкуство в България 1856-1944", Автор Петър Боев

"Фотографията на 20век, Музей Лудвиг, Кьолн" Автор Райнхолд Миселбек

"Как се пишат новини" Автор Уолтър Фокс

Средства за оценяване:

Практически задачи 60% и теоретични разработки -40%