PHOB534 Комерсиални фотографски проекти

Анотация:

Курсът запознава студентите с основните правила за създаване на рекламни фотографски изображения. Обръща особено внимание на работата в екип и взаимоотношенията в него. Представя характерните особености при работа в различни рекламни проекти и дава технически и естетически решения на възникналите казуси.

прочети още
Фотография

Преподавател(и):

 Дилян Марков  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1. знаят: Основните правила за създаване на рекламни фотографски фотографии и проекти. Познават принципите за формиране и защитаване на бюджети и екипи за рекламни фотографски проекти.

2. могат: Да реализират фотографската част от конкретен рекламен проект, кото се съобразят и изискванията на проекта и дадът своя творчески принос към него.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и умения в основните фотографски жанрове и да познават специфичната терминология.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в комерсиалната фотография. Комерсиални фотографски проекти – видове, особености и изисквания. Прилики и разлики на рекламната фотография с жанровата фотография. Понятието "Комерсиален фотограф"
 2. Взаимоотношения между Клиент, Рекламна Агенция, Фотограф. Тандемът: Арт Директор – Фотограф. Структура на рекламните проекти и йерархия на взаимоотношенията в снимачните екипи.
 3. Етапи в създаването на Рекламната фотография – подготвителен,снимачен, постпродукционен. Роля и участие на фотографа в различните етапи.
 4. Задание за рекламна фотография - разчитане и оценяване на заданието с цел формиране на бюджет.
 5. Практически упражнения върху разчитане и оценяване на заданието с цел формиране на бюджет.
 6. Поставяне на задача за самостоятелна работа - "Проучване за специализиран сегмент от комерсиалната фотография или видеография в България". Примери и пояснения.
 7. Практическо упражнение. Рекламният фотограф – творец или продуцент. Методи за създаване и защитаване на бюджет.
 8. Избор на снимачна техника и оптика според рекламното фотографско задание.
 9. Запознаване с Авторско право за Фотографи. Разглеждане на ЗАПСП, общи положения. Автор, срок, територия, използване. Авторство при Портрет
 10. Практическо упражнение по темата "Авторско Право".
 11. Представяне на Основната задача за самостоятелна работа през семестъра. Разяснения и примери.
 12. Практическо упражнение върху "Основната задача за самостоятелна работа през семестъра". Указания за решаване на "Основната задача за самостоятелна работа през семестъра".
 13. Ролята на пост обработката в комерсиалната фотография.
 14. Дискусия : "Бъдещето на професията комерсиален фотограф"
 15. Анализ на студентски проект: "Основната задача за самостоятелна работа през семестъра".
 16. Особености и специфика на различните видове светлинни източници, импулсни светкавици, халогенни прожектори или диодно осветление и тяхното приложение в рекламната фотография.
 17. Избор на осветление, импулсно или постоянно според рекламното фотографско задание.
 18. Фотографът – автор в комерсиалния фотографски проект.
 19. Презентиране и защитаване на идеята в “Творчески Фотографски Проект” Значение на думата експликация? Какво означава терминът в професионален аспект? Какво съдържа една експликация? Колко трябва да е дълга? Как се презентира тя? Защо се налага правенето на фотографска експликация? Какво ни помага тя? Приложение или кога да правим експликация?
 20. Практическо упражнение върху "Фотографска Експликация".
 21. Анализ на самостоятелни студентски задачи по тема - "Експликация".
 22. Представяне на "Основна задача за самостоятелна работа" Разяснения и примери.
 23. Практическо упражнение върху "Основната задача за самостоятелна работа през семестъра". Указания за решаване на "Основната задача за самостоятелна работа през семестъра".
 24. Практическо упражнение върху "Основната задача за самостоятелна работа през семестъра". Указания за решаване на "Основната задача за самостоятелна работа през семестъра".
 25. Създаване на рекламни изображения с естествено осветление. Методи за контролиране и манипулиране на естественото осветление. Практическо упражнение.
 26. Оценяване на снимачният материал, избор на кадри и презентиране на фотографският труд. Практическо упражнение.
 27. Цветови корекции, ретуш и обработка на рекламни фотографски изображения. Техническа подготовка на кадрите спрямо медиите на публикуване.
 28. Цветови корекции, ретуш и обработка на рекламни фотографски изображения. Техническа подготовка на кадрите спрямо медиите на публикуване.
 29. Анализ на студентски проект: "Основната задача за самостоятелна работа през семестъра".
 30. Анализ на студентски проект: "Основната задача за самостоятелна работа през семестъра".

Литература по темите:

200 best ad photographers worldwide – Luzers ARCHIVE

Professional Lightting Technique – Jost J. Marchesi

Special Effects Photography – David Daye

Still Life – Roger Hicks, Frances Shultz

Сайтове на водещи световни рекламни агенции, големи марки и агенции представляващи фотографи.

В учебния процес ще се обсъждат кадри към темите от водещи в бранша фотографи. Разглеждат се техните сайтове, портфолиа и реализирани рекламни кампании. Примерите се подбират спямо упражненията, различните задачи и индивидуалните търсения на студентите.