PHOB534 Комерсиални фотографски проекти

Анотация:

Курсът запознава студентите с основните правила за създаване на рекламни фотографски изображения. Обръща особено внимание на работата в екип и взаимоотношенията в него. Представя характерните особености при работа в различни рекламни проекти и дава технически и естетически решения на възникналите казуси.

прочети още
Фотография

Преподавател(и):

 Дилян Марков  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1. знаят: Основните правила за създаване на рекламни фотографски фотографии и проекти. Познават принципите за формиране и защитаване на бюджети и екипи за рекламни фотографски проекти.

2. могат: Да реализират фотографската част от конкретен рекламен проект, кото се съобразят и изискванията на проекта и дадът своя творчески принос към него.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и умения в основните фотографски жанрове и да познават специфичната терминология.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

200 best ad photographers worldwide – Luzers ARCHIVE

Professional Lightting Technique – Jost J. Marchesi

Special Effects Photography – David Daye

Still Life – Roger Hicks, Frances Shultz

Сайтове на водещи световни рекламни агенции, големи марки и агенции представляващи фотографи.

В учебния процес ще се обсъждат кадри към темите от водещи в бранша фотографи. Разглеждат се техните сайтове, портфолиа и реализирани рекламни кампании. Примерите се подбират спямо упражненията, различните задачи и индивидуалните търсения на студентите.

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА

ТЕКУЩ КОНТРОЛ-50% КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ-50% ФИНАЛЕН ИЗПИТ-50%