CARB719 Дигитална анимация (Adobe Animate)

Анотация:

Курсът “Дигитална анимация (Abobe Animate)” има за цел да запознае студентите с програмата Abobe Animate - история и примери, интерфейс, инструменти, логика на работа и анимиране чрез различни похвати. Чрез серия от практически упражнения, студентите ще могат да усвоят принципите на работа с програмата и да създават собствени проекти, изцяло използвайки Abobe Animate. Крайната оценка се формира от представените самостоятелни задачи и присъствието на студентите.

прочети още
Анимационно кино

Преподавател(и):

ас. Весела Данчева-Богданова  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: