CARB051 Практика „Анимационна работилница“

Анотация:

Анимационно кино

Преподавател(и):

проф. Анри Кулев  
доц. Невелина Попова  д-р
гл. ас. Севина Иванова  д-р
 Иван Богданов  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: