CARB706 Обемна анимация І част

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите как се създава сценарий за обемен филм, т.е. сториборд. Сториборда е основен източник на информация относно продукцията. Трябва да се реши за каква публика е предназначен филма - за деца, възрастни. Най - важно е идеята на филма. Трябва да се помисли и за художественото изображение. Много важно е да се подбере подходящ материал за героите и декорите. Подходящият материал ще улесни много работата на аниматора. Не трябва да се забравя и за музиката - ефектите. Музиката може да се композира специално за филма, но може и да се използва готова музика, т.в. снима се по ритмограма. Не трябва да се забравя и за камерата. Тук операторът на филма ще си каже думата. Много важно е и осветлението, което е театрално за разлика от рисувания филм, например. Както казах по - горе към курса има и самостоятелна работа. Задачата на студентите е да направят сториборд за обемен филм на тема "цирк".

Трайната оценка за семестъра се формира от няколко компоненти: оценка от самостоятелната работа, работа през семестъра, посещаемост на лекциите. Най - важна е оценката от самостоятелната работа на студента.

По време на лекциите ще предоставя помощни материали - анимационни филми, илюстрации.

прочети още
Анимационно кино

Преподавател(и):

 Стефан Войводов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще

знаят:

• как да разработват собствен проект за обемен филм

• кака да изготвят типажи за обемен филм

• как да разработват кукли

могат:

• да правят постановка на куклен филм

• да изработват и анимират обемни кукли.
Предварителни изисквания:
• да имат познания за режисурата на рисуван филми, принципи на монтажа, изготвяне на типаж и сториборд.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Stop Motion Animation- Barry Purves

• The Corpse Bride-Tim Burton

• ИРЖИ ТРНКА-Тайна кинокукльй-Сергей Асенин-Москва 1982

Средства за оценяване:

Трайната оценка за семестъра се формира от няколко компоненти: оценка от самостоятелната работа, работа през семестъра, посещаемост на лекциите. Най - важна е оценката от самостоятелната работа на студента.