CARB510 Приложна анимация I част

Анотация:

Целта на курса е студентите да придобият знания и умения да създават анимационна продукция чрез работа с различни класически техники (физически материали) и последваща обработка, композитинг и допълнителна анимация с помощта на компютърен софтуер от Adobe CC пакет.

прочети още
Анимационно кино

Преподавател(и):

гл. ас. Севина Иванова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Специфични термини, понятия и методология на работа с традиционни техники;

Специфични термини, формати и методология на обработка с дигитален софтуер.

2) могат:

Да работят с актуален Adobe After Effects CC;

Да създават цикъл на анимационно движение;

Да работят със снимачен лист;

Да създават завършен анимационен продукт съчетаващ традиционни и дигитални техники.
Предварителни изисквания:
Препоръчително е владеенето на английски език.

Успешно завършен курс по класическа анимация, сториборд и лейаут.

Компютърна грамотност.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Анимацията като средство за изразяване. Характеристики на материал при анимация.
  2. Традиционни и дигитални техники - настройки на формати и разширения. Настройки на прозрачности. Видове експорт.
  3. Обработка на заснет материал. Номериране. Понятия, формати за работа и съхранение.
  4. Импортиране на различни видове материал, настройки. Най-често срещани проблеми и грешки. Понятие за референтна връзка. Важни настройки на интерфейс. Методи за по-ефективна работа.
  5. Детайлна работа със снимачен лист. Корекции. Методи за създаване на цикли на различни нива.
  6. Видове маскиране. Векторни маски, ефекти, слоеве.
  7. Добавяне на ефекти. Разглеждане на конкретни примери.
  8. Игрални кадри и анимация. Основни понятия. Методи за работа. Анимация във видео. Анимация от видео.
  9. Тест върху терминологията и понятията разглеждани в курса. Конферанс върху практическите задачи.
  10. Обсъждане на практическите проекти разработени от студентите.

Литература по темите:

Fridsma, Lisa. Adobe After Effects CC Classroom in a Book (2018 release). Adobe press, 2017

Meyers, Trish and Chris. Creating Motion Graphics with After Effects: Essential and Advanced Techniques. Routledge, 2013.

Krasner, Jon S. Motion Graphic Design, Third Edition: Applied History and Aesthetics. Focal press, 2013.

Brinkmann, Ron, “The Art and Science of Digital Compositing”: Techniques for Visual Effects, Animation and Motion Graphics (The Morgan Kaufmann Series in Computer Graphics), Publisher: Morgan Kaufmann, 2008.

Halas, John and Whitaker, Harold. Timing for Animation, Second Edition. Focal Press, 2009.

Williams, Richard. The Animator's Survival Kit: A Manual of Methods, Principles and Formulas for Classical, Computer, Games, Stop Motion and Internet Animators. Farrar, Straus and Giroux, 2012.