CARB053 Проект "Приложна анимация"

Анотация:

Курсът ще подпомогне практическата подготовка за участие в различни самостоятелни проекти, сред които Международния анимационен маратон 10 филма за 10 дни (10х10) и Анимационна работилница в с. Варвара - измисляне на кратка история, подбор на техника за реализация, завършване на анимационна миниатюра.

прочети още
Анимационно кино

Преподавател(и):

гл. ас. Севина Иванова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще могат самостоятелно да разработват кратка идея, да я анимират и да експортнат завършено видео.


Предварителни изисквания:
Завършени курсове по режисура, типаж и анимация от програмата.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Самостоятелна практическа работа върху авторска разработка по избрана от студента тема. Акцент се поставя върху анимационното движение.
  2. Представяне на проекта.

Литература по темите:

Richard Williams. The Animator’s Survival Kit. Farrar, Straus and Giroux. 2012.

Frank Thomas and Ollie Johnston. The Illusion of Life. Disney Editions. 1995.

Preston Blair. Advanced Animation. YoYO Media. 1949.

Leonard Maltin. Of Mice and Magic. Plume. 1987.

Harold Whitaker and John Halas. Timing for Animation. Focal press. 2002.

Shamus Culhane. Animation from Script to Screen. St. Martin's Griffin. 1990.