CARB052 Проект "Анимационна драматургия"

Анотация:

Целта на тази самостоятелна работа е да координира драматургичната работа на студентите в различните курсове през семестъра и най-вече да се осмисли драматургията на филма - курсова работа за тази учебна година, като се напише добър сценарий, анотация, синопсис.

прочети още
Анимационно кино

Преподавател(и):

доц. Невелина Попова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Този курс би трябвало да помогне на студентите да затвърдят драматургичните си знания и сценарните си умения при работата по проектите.
Предварителни изисквания:
Очаква се студентите да имат основни драматургични познания и сценарни умения - при изграждането на сюжета и при сценарния запис.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Драматургични компоненти, общи стратегии на сценарното мислене, общи етапи на сценарната работа в анимацията и игралното кино.
  2. Материалът и анимационната техника, подходящи за този конкретен сюжет.
  3. Намереният типаж – намерен сюжет и степен на условност.
  4. Нива на дистанциране и обобщеност. • Гледната точка като ключов драматургичен проблем.
  5. Ритъмът. Повторът. Единството на емоционалния и мисловен заряд в сценария и филма
  6. Предаване и обсъждане на студентските работи.

Литература по темите:

1. Герчева, Красимира К. – Естетиката на анимационния филм, Наука и изкуство, С., 1979, с.13.

2. Герчева, Красимира К.- Феноменът българска анимация, С., “Наука и изкуство”, 1983.

3. Надежда . Маринчевска М. – Българско анимационно кино: 1915 – 1995, ИК “Колибри”, София, 2001.

4.Маринчевска, Надежда. - Квадрати на въображението. Естетика на анимационните техники. София: Титра, 2005

5.Маринчевска, Надежда. Анимационните хибриди. София: Титра, 2015.

6. Попова, Невелина. Драматургичното пространство на анимацията, НБУ, 2016.