CARB503 Карикатура, илюстрация и комикс І част

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите в теоретично-практичен план с историята и естетиката на карикатурата, илюстрацията и комикса и връзката им с анимационното кино.

прочети още
Анимационно кино

Преподавател(и):

проф. Иван Веселинов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Да осмислят теми и задачи, интерпретирани в карикатурата според законите на жанра и възможностите за тяхното интерпретиране в анимацията.

2) могат:

• Да приложат усвоената графична карикатурна условност при изграждане на типажа в анимационния филм и да участват в самостиятелни и общи карикатурни изложби.


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да имат основни познания по рисуване, композиция и изградени естетически критерии.

• участие в часовете със собствени рисунки по предварително зададена тема /карикатура и портретна карикатура/Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Каркатурата. Особености. Карикатура и анимация.
 2. Оноре Домие - из историята на европейската карикатура.
 3. Сол Стайнберг. Творчество. Из история на европейската карикатура.
 4. Андре Франсоа - биография и творчество.
 5. Жан-Жак Семпе - биография и творчество.
 6. Жан-Мишел Фолон - карикатури и анимация.
 7. Из историята на българската карикатура и началото на българската анимация.
 8. Раул Серве - биография и творчество.
 9. Ролан Топор - карикатури и анимация.
 10. Йожи Кури - карикатури, плакати, анимационни филми.
 11. Ян Леница - биография и творчество.
 12. Анджей Чечот - карикатури и анимация.
 13. Бруно Бозето - биография и творчество.
 14. Джон Халас и английската карикатура и анимация.
 15. Из историята на полската карикатура, плакат и анимация.

Литература по темите:

• Книги, албуми и каталози от личната колекция на преподавателя

• Мордилио, Портрет гротеска – П. Стоянов, тема – ъгъл

• Бидструп, Костов, тема – “Валяк”

• Комикс (български, световен), Айнщайн, “Пейка”

• Френска карикатура, Клинтън, тема “Ключ”

• Карл Шрадер, портрет – Путин, тема – “Телефон”

• Цайнберг, портрет – Чаплин, тема “Муха”

• Немска карикатура, портрет – Кафка

• Полска карикатура, портрет – Толстой

• Българска карикатура, портрет – Сталин

• Изложба – Маростика – Италия, портрет – Божков

• Изложба – Кноке Хейст – Белгия, тема “Шапка”

• Изложба – Габрово – България, тема “Страх”

• Харватска карикатура – Драгич, Довников

• Хенри Бютнер – Германия, тема “Лабиринт”

• Адолф Борн – Чехия, тема “Любима”

• Изложба – Скопие, тема “Очила”

• Андре Франсоа – Франция, тема “Телефон”

• Боск – Франция, тема “Автомания”

• Семпе – Франция, тема “Черен хумор”

• Топор – Франция, “Човек и куче”

• Александър Божинов, тема “Хоби”

• Илия Бешков, тема “Триъгълник”

• Гулбрансон – Германия, тема Балон”

• Хундерт Васер – Австрия, портрет гротеска Симеон II

• Чехска карикатура, гротеска Борис III

• Особености и школи в комикса

• Гротеска, хумор, сатира

• Илюстратор на “Декамерон”, Клемке

• “Гротеска, карикатура, комикс, илюстрация, като рисунка и начин на мислене”

Средства за оценяване:

Текущ контрол: 50% практическа разработка, 50% конферанс

Семестиален изпит: 50% практическа разработка, 50% конферанс; представяне на портфолио с рисунки на студента разработени по време на семестъра.

Допълнителни обяснения за изпитните материали и критериите за оценяване:

Студентите разработват за всяка следваща лекция определена тема:

1. гротескна рисунка, карикатура на личност от нашия политически живот или от световния шоубизнес.

2. рисунка по определена тема /пример: тема – часовник/

На края на семестъра студентите трябва да представят портфолио на всички зададени задачи и теми на конферанс. Оценката става на базата на крайният резултат от всички представени работи на студента.