CARB502 Режисура на анимационна миниатюра І част

Анотация:

Подготовка на високообразовани и практически подготвени режисьори за нуждите на анимационното кино.

прочети още
Анимационно кино

Преподавател(и):

проф. Анри Кулев  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

как да ползват професионални познания и умения при режисиране на самостоятелен авторски анимационен филм.

2) могат:

ще получат професионална подготовка за реализация във филмови продукции като сторибордисти, художници на типажи и декори в частни студия, филмови къщи, рекламни агенции, обществени и частни телевизии.
Предварителни изисквания:
Успешно завършен курс по “Анимационен типаж” и “Карикатура, илюстрация и комикс”, “Типаж, декор и сториборд”.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Въведение в тематиката, задачите и критериите за оценяване в курса.
  2. Поетапно овладяване на режисьорската професия като в преподаваните теми са застъпени всички основни етапи на филмопроизводството.
  3. Ролята на режисьора в анимационния филм.
  4. Специфика на кратката форма на разказ в анимацията.
  5. В теоретически и практически план се търсят сложните взаимовръзки между текста (сценарият) и рисунката (работната книга).
  6. Изследва се човешкото и социалното поведение (психологията) на героите. Промяната на отношенията (катарзис) като двигател на действието.
  7. Работа по общата композиция на филма; на епизода; на кадъра.
  8. Изготвяне на примерни сторибордове.
  9. Представяне и обсъждане на проектите.

Литература по темите:

1. Наша и чужда анимационна филмова класика и специализирана литерaтура;

2. Чужда анимационна класика и литературни източници – Роби Енглерт – Швейцария; Боривой Долникович – Хърватска; Норщейн – Русия; Джон Халас - Англия

• Юрий Норштейн -„Снег на траве”

• Иван Иванов-Вано –„Кадр за кадром”

• „Мастера советской мультипликации” – сборник статии

• Боривой Довникович - ‘Skola Crtanog Filma”