CARB502 Режисура на анимационна миниатюра І част

Анотация:

Получаване на високопрофесионална подготовка на художници аниматори.

прочети още
Анимационно кино

Преподавател(и):

проф. Анри Кулев  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Ще ползват професионални познания и умения при режисиране на самостоятелен авторски анимационен филм.

2) могат:

ще получат професионална подготовка за реализация във филмови продукции като аниматори, карактер-дизайнери и сториборибординг-артист в части студия, филмови къщи, рекламни агенции, обществени и частни телевизии.
Предварителни изисквания:
Успешно завършен курс по “Анимационен типаж” и “Карикатура, илюстрация и комикс”, “Типаж, декор и сториборд”;Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Наша и чужда анимационна филмова класика и специализирана литерaтура;

2. Чужда анимационна класика и литературни източници – Роби Енглерт – Швейцария; Боривой Долникович – Хърватска; Норщейн – Русия; Джон Халас - Англия

• Юрий Норштейн -„Снег на траве”

• Иван Иванов-Вано –„Кадр за кадром”

• „Мастера советской мультипликации” – сборник статии

• Боривой Довникович - ‘Skola Crtanog Filma”

Средства за оценяване:

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКИ РАЗРАБОТКИ ...…70……. %

УЧАСТИЕ И АКТИВНОСТ НА СТУДЕНТА....30 %